LaTeX

hors1

Zapraszam Państwa do korzystania z zawartości strony www poświęconej środowisku LaTeXa oraz do aktywnej dyskusji w ramach udostępnionego forum. Celem zawartości jest przybliżenie możliwości poznania środowiska a przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu niektórych problemów napotykanych podczas przygotowywania własnych opracowań.

 

I invite you to use the content of the website devoted to the LaTeX environment and to an active discussion within the shared forum. The aim of the content is to present the possibility of getting to know the environment and, above all, help in solving some of the problems encountered while preparing your own studies.

grafika identyfikująca

Dołącz do grona fanów LaTeXa

 

I cordially invite you to review this site.
 
You will find here information about the author, specific curriculum vitae presented in modern Internet technology, in two language versions.